Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Κανονισμό της Ε.Ε περι προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Με την εγγραφή σας για άνοιγμα λογαριασμού, τοποθέτηση παραγγελίας, ή αποστολή ενός αιτήματος, συγκεντρώνουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες από εσάς, για παράδειγμα το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνων σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για την αναγνώρισή σας ως πελάτη, για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, να σας παραδώσουμε τα προϊόντα, να διαχειριστούμε τις πληρωμές, να ανανεώσουμε τα στοιχεία του προφίλ σας στο αρχείο μας και γενικά τον λογαριασμό σας σε εμάς.

Επιπρόσθετα, μπορεί να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σας και τις αγορές σας στην ιστοσελίδα μας, τις οποίες
αξιοποιούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την διεύθυνση IP σας, το ιστορικό αγορών που πραγματοποιείτε μέσω της σελίδας μας, καθώς και πληροφορίες για την πλοήγηση σας μέσα στο site μας. Στα στατιστικά αυτά στοιχεία δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να σας ταυτοποιήσει προσωπικά.
Επιδιώκουμε συνεχώς να είμαστε σύννομοι με τις απαιτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, για να εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται με ασφάλεια και η επεξεργασία τους γίνεται με τη θεμιτή και νόμιμη διαδικασία.

Τα στοιχεία σας, διατηρούνται και ελέγχονται από την Τζουμάκας Κωνσταντίνος, Κορίνθου 123, Αίγιο, Ελλάδα, η οποία λειτουργεί ως ο ελεγκτής των στοιχείων για τους σκοπούς που φυλάσσονται. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση συνεργαζόμενες εταιρίες Διανομής και Διακίνησης εμπορευμάτων (μεταφορικές, εταιρείες ταχυμεταφορών) με σκοπό την ορθή μεταφορά και παραλαβή των παραγγελιών σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτους, επειδή οι απαιτήσεις του νόμου το επιβάλλουν, για την συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία, για τους σκοπούς μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή και προστασίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Εταιρείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το είδος των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει, τη μεταβολή τους ή και την οριστική δια γραφή των στοιχείων σας από τη βάση δεδομένων μας μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας και να αιτηθείτε την επιθυμητή ενέργεια στο πεδίο “Εργαλεία GDPR”. Σημειώστε πως στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί σε παραγγελίες σας ΔΕΝ διαγράφονται, αφού αποτελούν απόδειξη της μεταξύ μας συναλλαγής και πιστοποιούν τα έσοδα και τις φορολογικές κινήσεις της Εταιρείας.
Τέλος, σε περίπτωση έκδοσης εμπορικού τιμολογίου τα φορολογικά σας στοιχεία αποθηκεύονται μόνιμα για φορολογικούς και λογιστικούς λόγους στα αρχεία της Εταιρείας.